Składki członkowskie

Wiesława Lamorska
 2016-11-24 20:40:06

Zgodnie ze statutem członkowie naszego Towarzystwa ​wnoszą na cele statuwe składkę członkowską w wysokości 5 zł/m-c.

Numer konta:
​Miasteckie Towarzystwo Sportowe Hamer
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Miastko

08 9321 0001 0041 4777 2000 0010
Bank Spółdzielczy Bytów ​O/Miastko