KontaktMiasteckie Towarzystwo Sportowe Hamer

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko   Telefon:    Fax:

Celem stowarzyszenia jest organizacja imprez rekreacyjno–sportowych, promowanie gminy Miastko, działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu i kultury zdrowotnej. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci.