Chciałbyś przystąpić do MTS HAMER?

Wiesława Lamorska
 2016-01-30 00:00:00

Wypełnioną deklarację członkowską proszę przesłać e-mailem lub złożyć osobiście na kolejnym zebraniu MTS HAMER. Członkowie MTS HAMER wpłacają na cele statutowe co roku składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia - tj. 5 zł/miesiąc.

Miasteckie Towarzystwo Sportowe "HAMER"

Nr konta 08 9321 0001 0041 4777 2000 0010